VYŠETŘENÍ ŘIDIČŮ

  K vyšetření je nutné mít s sebou:


 • průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 30 dnů
 • řidičský průkaz
 • v případě žádosti o vrácení řidičského oprávnění také výpis z evidenční karty řidiče, vydaný magistrátem (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu)
 • nezbytné osobní pomůcky (brýle; kdo používá – naslouchadlo).


  Dopravně psychologické vyšetření


 • Vlastní vyšetření trvá cca 3 – 4 hodiny (řidič by měl přijít odpočatý a v dobré zdravotní kondici).
 • Řidič nesmí být pod vlivem návykových látek (alkoholu, drog, léků ovlivňujících psychický stav).
 • Řidič podepisuje Prohlášení, kterým stvrzuje pravdivost uvedených údajů.


  Struktura dopravně psychologického vyšetření


Vyšetřením je posuzována úroveň základních psychologických funkcí a procesů, jako předpokladů schopností řídit motorová vozidla dle uvedeného zákona.

  Jedná se zejména o:

 • orientační posouzení obecných rozumových schopností – testové metody
 • provedení výkonových zkoušek (senzomotorická koordinace, pozornost, paměť, latentní doba reakce a další) – přístrojová technika
 • posouzení struktury a dynamiky osobnosti – dotazníkové metody
 • záznam řízeného rozhovoru vč. základních anamnestických údajů a kriteriálních dat vztahujících se k řízení motorového vozidla.


  Výstup vyšetření


 • Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření
  Stejnopis posudku obdrží: 1x žadatel a 1x dopravní inspektorát (obecní úřad obce s rozšířenou působností), kde předává psycholog


Novinky


20. 2. 2016
Změny legislativy
(zák. č. 48/2016 Sb.)
Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87 odst. 3 předloží psychologovi posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 30 dnů).

Kontakt

PhDr. Pavel Mrózek
Příkrá 3305
73801 Frýdek-Místek

IČ: 18477844
E-Mail: paja.mrozek@seznam.cz
Tel.: 737 641 672
Objednat možno kdykoliv